การติดตามการตรวจวัด ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อนมีประโยชน์อย่างมากในการวัดอุณหภูมิ เมื่อคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้โดยตรง หรือคุณไม่สามารถระบุเจาะจงจุดการวัดผล หรือจุดที่ต้องการวัดมีมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น การบำรุงรักษามอเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเกิดความผิดปกติ อาการจะปรากฎขั้นในรูปแบบของอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าความปกติเหล่านั้นแจะแสดงขึ้นบริเวณใดของวัตถุ

ในกรณีตัวอย่างนี้ สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์ทั้งหมดได้อย่างง่ายด้วยการแสดงภาพอุณหภูมิด้วยกล้องตรวจจับความร้อน

จากการใช้งานกล้องตรวจสับความร้อน ยังมีการสอบถามเพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับ "การกำหนดการตรวจวัดอุณหภูมิในวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน"

โดยกล้องถ่ายภาพความร้อนส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นการกำหนดการตรวจวัดโดยต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอ

↑ ตัวอย่างการกำหนดการตรวจวัดโดยระบุบนตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าโปรแกรมการใช้งาน

การใช้งานจากตัวกล้อง เมื่อกำหนดการตรวจวัดไว้ที่หน้าจอโปรแกรม หากวัตถุมีการเคลื่อนไหว ค่าเกณฑ์การวัดที่เราได้กำหนดก็จะหยุดนิ่ง ไม่มีแสดงผล

ดังนั้นหากต้องการที่จะทำการตรวจวัดในขณะที่วัตถุหรือเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่

ขั้นตอนกำดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้: object recognition ของเป้าหมายในการตรวจวัด  และ การจับตำแหน่งของวัตถุที่แสดงผลบนหน้าจอ กับ ตำแหน่งในการตรวจวัดอุณหภูมิในตำแหน่งเดียวกัน

FLIR AX8 และ A400 A700 series  มีกล้อง Visual ในตัวนอก เหนือจากกล้องถ่ายภาพความร้อน

Object recognition ด้วยกล้อง Visual → position acquisition (การหาตำแหน่ง) →การวัดอุณหภูมิด้วยกล้องความร้อน

อย่างไรก็ตาม Object Reconition เป็นกระบวนที่ซับซ้อนในการพัฒนา ในครั้งนี้เราจะแนะนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นตามการใช้งานของลูกค้าในอุตสาหกรรมการแพทย์ ด้วยการใช้เครื่องหมาย AR สำหรับส่วนการจดจำวัตถุ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการพัฒนาได้อย่างมาก ซึ่งในบทความนี้คุณสามารถแชร์ภาพจากขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น

วิธีในการพัฒนาคือ ทำ AR tag ด้วยกระดาษและไปติดอยู่กับผิวหนัง และ กำหนดไว้กับการตรวจวัดอุณหภูมิที่สร้าง

และไม่ว่าคุณจะย้ายแขนที่วาง AR tag ไว้ไปบริเวณไหนในมุมกล้อง จุดวัดอุณหภูมิจะก็ไม่หายไป 

ตัวอย่างข้างต้นใช้ FLIR A400 series ซึ่ง FLIR AX8 ก็ใช้การพัฒนาเช่นเดียวกัน

หากคุณสนใจ สามารถแสดงความคิดที่ Comment ด้านล่างได้เลย

Comments

tadalafil 60 mg for sale 1 week, 4 days ago

tadalafil 40 mg daily https://nextadalafil.com/ tadalafil pills 20mg <a href="https://nextadalafil.com/#">tadalafil 30 mg</a>

Link | Reply

tadalafil 40 mg from india 1 week, 3 days ago

what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ 40 mg tadalafil <a href="https://pulmoprestadalafil.com/#">buy tadalafil us</a>

Link | Reply

tadalafil daily use 1 week, 3 days ago

tadalafil 30 mg https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg from india <a href="https://extratadalafill.com/#">buy tadalafil us</a>

Link | Reply

generic tadalafil 40 mg 1 week, 3 days ago

tadalafil 40 mg from india https://superactivetadalafil.com/ tadalafil online <a href="https://superactivetadalafil.com/#">tadalafil pills</a>

Link | Reply

tadalafil gel 1 week, 3 days ago

tadalafil pills 20mg https://tadalafilgenc.com/ tadalafil online <a href="https://tadalafilgenc.com/#">40 mg tadalafil</a>

Link | Reply

tadalafil gel 1 week ago

tadalafil 40 mg daily https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 30 mg <a href="https://tadalafilgenc.com/#">tadalafil 40 mg from india</a>

Link | Reply

tadalafil online 6 days, 13 hours ago

generic tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ order tadalafil <a href="https://pulmoprestadalafil.com/#">tadalafil pills</a>

Link | Reply

tadalafil 30 mg 6 days, 7 hours ago

tadalafil 60 mg for sale https://extratadalafill.com/ tadalafil online <a href="https://extratadalafill.com/#">tadalafil dosage</a>

Link | Reply

Add New Comment

required

required (not published)

optional

required