Viewing posts tagged FLIR

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

กระบวนการบรรจุและปิดผนึกโดยใช้การหลอมร้อนและการหลอมละลายมีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม

การติดตามการตรวจวัด ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

การติดตามการตรวจวัด ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อนมีประโยชน์อย่างมากในการวัดอุณหภูมิ เมื่อคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้โดยตรง หรือคุณไม่สามารถระบุเจาะจงจุดการวัดผล ...

FLIR AX8 กับการตั้งค่าการแจ้งเตือนอุณหภูมิในหน่วยทศนิยม

การตั้งค่าการแจ้งเตือนอุณหภูมิสำหรับ FLIR AX8

FLIR ได้เปิดตัวการใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบเทอร์โมสแกนในราคาประหยัดสำหรับ ...