การตั้งค่าการแจ้งเตือนอุณหภูมิสำหรับ FLIR AX8

FLIR ได้เปิดตัวการใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบเทอร์โมสแกนในราคาประหยัดสำหรับ FLIR AX8 และมี Web interface ที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องที่หน้าเว็ปไซต์ของ FLIR

  • หลังจากการใช้งาน ได้มีการ Update Firmware ซึ่งนั่นทำให้การใช้งานบน Web Interface ไม่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนในหน่วยทศนิยมได้ นั้นคือ Firmware ก่อนหน้านี้ ในหน้า Web Interface การกำหนดการแจ้งเตือนอุณหภูมิสามารถที่จะตั้งค่าการแจ้งเตือน (threshold) ที่ “30.5 C” ได้ แต่หลังจากมีการอัพเดท Firmware สามารถตั้งค่าได้เพียง 30 C หรือ 31 C เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วค่าความแม่นยำ (accuracy) ในการวัดอุณหภูมิของ AX8 นั้นสูงกว่า 1 Cการที่ไม่สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนในหน่วยทศนิยมนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก
  • ทาง FLIR support แจ้งว่าเป็นข้อจำกัดค่าความแม่นยำของกล้องอินฟราเรด แต่ทางเรามั่นใจว่าสามารถที่จะตั้งค่าการวัดในหน่วยทศนิยมได้ในระดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 30.1, 30.2, 30.3 ซึ่งหากมีวิธีที่สามารถตั้งค่าเกณฑ์การวัดในระบบทศนิยมได้คงจะเป็นเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน FLIR AX8 เป็นอย่างมาก และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ FLIR AX8 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการใช้คัดกรองอุณหภูมิของร่างกาย
  • ดังนั้นการตั้งค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนอุณหภูมิจึงมีความความจำเป็นที่จะต้องเกณฑ์การตรวจวัดที่ 37.5 C  ซึ่งหมายถึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดค่าในหน่วยทศนิยมเพื่อการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

thermalax8

เกณฑ์การตรวจวัดอุณหภูมิหน่วยทศนิยมไม่สมเหตุสมผลมากนัก

FLIR AX8 มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับกล้องถ่ายภาพความร้อนอื่นๆในท้องตลาดที่มีการจำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลาย

ตามสมมติฐานของความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิของ FLIR AX8 นั้นสุงกว่า 1°C จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะตั้งค่าเกณฑ์การวัดด้วยหน่วยทศนิยม

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นประเด็นจากกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา การใช้งานของกล้องมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าเกณฑ์การวัดในหน่วยทศนิยมให้ได้

เช่นการนำไปใช้งานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์จะต้องตั้งค่าที่เกณฑ์ 37.5°C เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นถึงการมีไข้

วิธีการตั้งค่าเกณฑ์การวัดอุณหภูมิในหน่วยทศนิยม

  • เชื่อมต่อ AX8 ผ่าน SSH 
  • Login ด้วย user: fliruser, password: 3vlig
  • พิมพ์คำสั่ง "PATH=$PATH:/FLIR/usr/bin" และใช้ rcd command ในการเข้าถึง .alarms.measfunc.X.measFuncThresholdTemp
  • ใช้ rset command ในการเปลี่ยนค่าที่ต้องการในหน่วยทศนิยมด้วยองศาเคลวิน ส่วนของ ".alarms.measfunc.X"  ** หมายเลข X หมายถึงการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานอยู่ **
  • สุดท้ายใช้คำสั่ง "rset resmon.reinit true" เพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

บน web interface ค่าเกณฑ์การวัดยังคงแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวเต็มที่ไม่มีจุดทศนิยม แต่การแจ้งเตือนที่ FLIR AX8 สามารถใช้งานตามค่าจริงในหน่วยทศนิยมที่ตั้งค่าไว้ โดยสามารถทดสอบการทำงานจากการแจ้งเตือนที่การตั้งค่าที่มีหน่วยทศนิยมได้เลย

Bonus: Kelvin temperature and Celsius temperature

หน่วยวัดเซลเซียส (0 °C) ตอนนี้ถูกกำหนดให้เทียบเท่ากับ 273.15 K นั้นคือ 30.0 ° C เท่ากับ 303.15K!

จากบทความข้างต้น น่าจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FLIR AX8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

Comments

tadalafil 40 mg from india 1 week, 3 days ago

generic tadalafil united states https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil united states <a href="https://pulmoprestadalafil.com/#">40 mg tadalafil</a>

Link | Reply

tadalafil 1 week, 3 days ago

what is tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg from india <a href="https://extratadalafill.com/#">tadalafil gel</a>

Link | Reply

tadalafil 40 mg daily 1 week, 2 days ago

what is tadalafil https://tadalafilgenc.com/ tadalafil tablets <a href="https://tadalafilgenc.com/#">generic tadalafil 40 mg</a>

Link | Reply

tadalafil online 1 week, 2 days ago

generic tadalafil https://superactivetadalafil.com/ 40 mg tadalafil <a href="https://superactivetadalafil.com/#">tadalafil generic</a>

Link | Reply

tadalafil generic 1 week, 2 days ago

tadalafil max dose https://nextadalafil.com/ tadalafil dosage <a href="https://nextadalafil.com/#">tadalafil daily use</a>

Link | Reply

generic tadalafil 1 week ago

tadalafil 40 https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil 40 mg <a href="https://tadalafilgenc.com/#">tadalafil tablets</a>

Link | Reply

Add New Comment

required

required (not published)

optional

required