About us

สิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับ"ธุรกิจ"เพื่อเอาชนะพรมแดนทางด้านภาษา อุปสรรคทางวัฒนธรรม และปัญหาที่มาจากตลาดแรงงาน คือ "ระบบข้อมูล" โดยเฉพาะข้อมูลโดเมนและความรู้ของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้น ความท้าทายของเราคือการสร้างระบบที่ช่วงเพิ่มมูลค้านั้น เรามีฐานการพัฒนาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทยk

รายการของแท็ก

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน กระบวนการบรรจุและปิดผนึกโดยใช้การหลอมร้อนและการหลอมละลายมีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม


โพสต์วันที่:2020/08/14

การติดตามการตรวจวัด ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

การติดตามการตรวจวัด ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อนมีประโยชน์อย่างมากในการวัดอุณหภูมิ เมื่อคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้โดยตรง หรือคุณไม่สามารถระบุเจาะจงจุดการวัดผล ...


โพสต์วันที่:2020/08/14

FLIR AX8 กับการตั้งค่าการแจ้งเตือนอุณหภูมิในหน่วยทศนิยม

การตั้งค่าการแจ้งเตือนอุณหภูมิสำหรับ FLIR AX8 FLIR ได้เปิดตัวการใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบเทอร์โมสแกนในราคาประหยัดสำหรับ ...


โพสต์วันที่:2020/05/05